Logo het ladderke
foto ladder 1
Code
Treden
Lengte Gewicht
ALUIND110006 6 1.75m 4.20kg
ALUIND110007 7 2.00m 4.80kg
ALUIND110008 8 2.25m 5.40kg
ALUIND110009 9 2.50m 6.10kg
ALUIND110010 10 2.75m 6.80kg
ALUIND110011 11 3.00m 7.50kg
ALUIND110012 12 3.25m 8.10kg
ALUIND110013 13 3.50m 8.70kg
ALUIND110014 14 3.75m 9.30kg
ALUIND110015 15 4.00m 10.0kg
ALUIND110016 16 4.25m 10.7kg
ALUIND110017 17 4.50m 11.4kg
ALUIND110018 18 4.75m 12.3kg
ALUIND110019 19 5.00m 13.2kg